26 de novembre de 2018

Bonifica el teu Curs, pot sortir de franc.

Tramiti les bonificacions dels cursos

 

El procés és el següent, a simple vista sembla complicat però és bastant simple. Ho gestiona una empresa especialitzada que es diu CIEF http://www.grupcief.com/cief/index.php:

1º – Compra el curs i emetem la factura.

2º – Li passem el contacte de l’empresa de l’alumne al grup CIEF perquè els enviïn els documents que necessiten.

3º  – L’empresa omple, signa i segella el contracte de gestió administrativa 2018 al grup CIEF (això l’hi explicaran ells com ho ha de fer).

4º  – L’empresa de l’alumne es dóna d’alta en la Fundació Tripartida (FUNDAE) seguint les indicacions del document ALTA FEFE 2018. Fa falta certificat digital.

5º  – Una vegada autoritzat al grup CIEF com a gestor administratiu extern, l’empresa de l’alumne els envia la informació del curs (dates, hores i lloc del curs presencial) 8 dies abans de l’inici del mateix.

6º  – Les dades del document ASSISTENTS 2018 ens els pot fer arribar 4 dies abans de la data d’inici per poder gestionar la documentació del curs (llistes, qüestionaris, etc.)
Si té representació legal dels treballadors, és necessari que emplenin el document COMUNICACIÓ RPT 2.018 amb les dades del curs o cursos que desitgen realitzar i que almenys un representant dels treballadors el ferm conform estan d’acord.

7º  – La documentació del curs (llistes d’assistència, certificat del curs, certificat de finalització, dades per a la factura, etc …) la hi envien per mail i els alumnes hauran de portar-la al curs per si hi ha alguna inspecció de la Fundae i perquè sigui signada pel formador del curs.

8º  – Una vegada realitzat el curs, per poder tancar la bonificació és necessari que l’empresa de l’alumne enviï a CIEF per mail el document de CERTIFICAT DE FINALITZACIÓ emplenat, signat i segellat, juntament amb la còpia de la factura que ja hauria d’haver estat abonada al proveïdor.

9º  – Via correu electrònic el Grup CIEF li enviarà a l’empresa de l’alumne la finalització del tràmit de la bonificació perquè s’apliqui el descompte corresponent al TC.

El grup CIEF cobra per aquesta gestió el 10% del preu del curs. En aquest cas aquest 10% també és bonificable, per la qual cosa a l’alumne, el curs li surt de franc.